Om oss

Didaktikcentrum AB (DC) är ett utbildningsföretag inom koncernen Frida Utbildning AB. Inom företaget ryms pedagogisk forskning, skolutveckling och kompetensutveckling.

DC har en strategi som kortfattat innebär att skolans verksamhet ska utvecklas i takt med de förändringar som sker i omvärlden. Vår idé är att elevernas lärande ska präglas av ett helhetstänkande i en verklighetsnära kontext där formativ bedömning används som stöd för elevens lärande. Undervisningen behöver bedrivas i en god miljö för lärande som främjar god självkänsla, höga förväntningar och en kultur där man lär av varandra. I detta perspektiv är datorn ett självklart verktyg som gör en skillnad, ett verktyg som öppnar upp en mängd av nya okonventionella arenor för lärande.

 

Våra utbildningar vilar på aktuell forskning och på beprövad erfarenhet från våra egna grundskolor och vårt gymnasium i vårt systerföretag Fridaskolorna AB. Konkret innebär det att vi alltid relaterar det vi förmedlar till vår egen praktik – vi för därför aldrig fram något som vi inte själva prövat i skarpt läge. Genom Fridaskolornas samlade erfarenheter från förskola till gymnasium kan vi därför alltid ge konkreta exempel från vår egen pedagogik i syfte att inspirera och förmedla kraft och nya idéer till er som arbetar med utbildning. Vår vision och drivkraft är att föra svensk skola in i framtiden.