Hem

Svensk skola står inför en gemensam utmaning – att bedriva skolutveckling i en verklighet som präglas av ständig förändring. För att lyckas med detta så handlar det om att se bortom horisonten. All personal, dvs systemet som helhet, behöver tillsammans lyfta blicken, gå utanför sin ram och finna en gemensam riktning. En vision som får effekt i vardagen, driver hela systemet framåt och göra en bra skola bättre.